07.04.2017

CEMIS vahvistaa asemaansa teknologian kaupallistamisessa ja kansainvälisissä verkostoissa


Anas Al Natsheh , KAMKin TKI yli-opettaja ja CEMISin johtava liiketoiminnan kehitysasiantuntija on valittu Technology Innovation International (TII) järjestön hallitukseen 24.3.2017.

 

KAMK ja TII jakavat molemmat tekemisen sekä proaktiivisuuden kulttuurin. TII:n hallituspaikka auttaa KAMKia laajentamaan kansainvälistä asemaansa ja löytämään enemmän globaaleja mahdollisuuksia. TII verkosto toimii myös hyvänä tukena uusille kehitysaloitteille. Tämä uusi avaus auttaa myös KAMKia tukemaan paikallisten yritysten sekä alueen kehittämistä.

 

TII on Eurooppalainen, Luxemburgissa sijaitseva itsenäinen teknologiansiirtojärjestö innovaatiokehittämisen asiantuntijoille. Järjestö luo jäsenilleen mahdollisuuden jakaa ammatillista osaamista ja hyviä käytänteitä sekä edistää liiketoimintamahdollisuuksia ja tukee  jäseniään teknologiansiirrossa ja innovaatiotehtävissä.

 

TII tuo yhteen innovaatio- ja teknologiakonsultit, teknologianvälittäjät, aineettoman pääoman asiantuntijat, yliopistojen ja tutkimuslaitosten teknologiansiirtotoimistot, alueelliset kehitysorganisaatiot sekä kauppakamarit, tiedepuistot, innovaatiokeskukset ja hautomot, sopimustutkimusorganisaatiot ja konsultoivat insinöörit, hallitusten ministeriöt ja agentuurit ja sektorikohtaiset ammatilliset organisaatiot. TII:n kaikki jäsenet edistävät ja tarjoavat korkealaatuisia innovaatiotuki- ja teknologiansiirtopalveluita yrityksille, päämääränään kehittää osaamiseen perustuvaa taloutta ja tehostaa varallisuuden luomisprosesseja.

 

Technology Innovation International - http://www.tii.org/