08.02.2016

CEMISin teknologiaa kaupallistetaan Meoline Oy:ssä


CEMIS-Oulun tutkimusryhmä on kehittänyt pieniä metallipitoisuuksia mittaavan laitteen ja pilotoinut sitä kaivosteollisuudessa. Syntynyt innovaatio kaupallistetaan uuden start-up yrityksen Meoline Oy:n kautta ja sen tavoitteena on kehittää mittalaite globaaleille markkinoille. Tutkimusta on tehty Kainuun ELY-keskuksen, Kainuun liiton ja innovaatiorahoituskeskus Tekesin rahoituksella. Kaupallistamisen valmistelussa hyödynnettiin CEMIS business development yksikköä.

 

Metallipäästöt kuormittavat vesistöjä. Metallipitoisuuksien säännöllisellä mittaamisella päästöjä voidaan kuitenkin vähentää merkittävästi. Lisäksi tavoitteena niin asiakkailla kuin yrityksellä on luoda ns. Early warning – konsepti, jossa hälytys lähtee välittömästi, kun pitoisuus ylittää asetetun rajan. Laitteessa ja palvelukonseptin luonnissa otetaan huomioon myös laitteen toimintavarmuuteen, huollettavuuteen ja ylläpitoon liittyvät tekijät, jotka ovat monessa jatkuvatoimisissa ympäristömittauksissa haasteita.

 

Nyt käytössä on prototyyppi, joka toimii Suomen vaativassa arktisessa ilmastossa. Sille on löytynyt kiinnostuneita loppukäyttäjäasiakkaita teollisuuden ja viranomaisten piirissä ulkomaita myöden. Ensimmäiset asiakkaat ovatkin Euroopassa ja Etelä-Amerikassa. Laitteisto kykenee mittaamaan jopa mikrogramma per litra pitoisuuksia metalleja erilaisista vesistä.

 

Lisätietoa: Jarkko Räty, CEO, jarkko(at)meoline.fi, +358 40 736 1415