25.04.2016

Etähoitoteknologian avulla voidaan tuoda palveluja ja turvallisuuden tunnetta koteihin


Digitalisaatio vaikuttaa vauhdilla myös terveydenhoitoon.  Kotiin asennetut tai puettavat seuranta- ja mittauslaitteet voivat muuttaa kuvaa, ääntä ja muita tietoja biteiksi ja tavuiksi ja tuottaa yksilöllistä tietoa hoidon suunnitteluun.  Teknologian avulla voidaan myös lisätä turvallisuuden tunnetta. Älykkäät laitteet pystyvät ennakoimaan vaikkapa kaatumisen tai sairastumisen riskejä yksilöllisesti kerätyn tiedon perusteella. Älykäs teknologia voisi auttaa palveluntuottajia tarjoamaan yksilöllisempiä ja paremmin saavutettavia palveluja. Etähoidon teknologiaa ei hyödynnetä kotihoidon tarpeisiin siinä laajuudessa kuin olisi jo mahdollista.

 

Kajaanin ammattikorkeakoulussa valmistunutta tutkimusta varten haastateltiin kymmentä henkilöä Kainuusta sekä Oulusta. Lisäksi kotihoidon palveluntuottajille suunnattuun kyselyyn vastasi 22 henkilöä.  Tutkimus on opinnäytetyö teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelmassa (Insinööri (YAMK)).  Tutkimuksen toimeksiantaja CEMIS. Tutkimus on osa Kajaanin ammattikorkeakoulun toimintaa suuntaavaa älykkäät ratkaisut -teemaa. 

 

Opinnäytetyön voit ladata Theseuksesta ja lehdistötiedotteen täältä