19.05.2016

AIKOPA järjestää yhteistyössä CEMISin kanssa mittaajan ja kalibroijan ammattitutkintokoulutuksen


Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinto

 

Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinto on tarkoitettu prosesi-teollisuudessa mittaus- ja mittausvälineiden kalibrointitehtävissä toimiville ja niihin hakeutuville. Mittaajan ja mittauslaitteiden kalibroijan työtehtävien lisäksi mittaajan ja kalibroijan ammatti-tutkinnon mukaista pätevyyttä tarvitsevat mm. mittauslaitevastaavat ja laboratorioissa työskentelevät.

 

 

Tutkinnosta on hyötyä sekä työntekijöille että työnantajalle.

 

- Suorittamalla tutkinnon lisäät tietojasi ja taitojasi sekä saat todistuksen osaamisestasi.

 

- Työnantaja saa osaavampaa ja motivoituneempaa

 

henkilökuntaa.

 

- Mittausten luotettavuus ja jäljitettävyys paranevat.

 

- Yrityksen luotettavuus lisääntyy.

 

Tarkemmat tiedot ja esite täältä.

 

 

Mittaajan ja kalirboijan ammattitutkintoon valmistava koulutus

 

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA tarjoaa Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinnon osiin valmistavaa koulutusta. Koulutuksessa osallistujat perehdyttävät laaja-alaisesti mittaustekniikan perusteisiin, SI-järjestelmään, mittaus epävarmuuteen, jäljitettävyyteen sekä erilaisten laitteiden kalibrointiin.

 

Tarkemmat tiedot ja esite täältä.