Mitattavaa kilpailukykyä

Jyväskylän yliopiston Vuokatissa sijaitseva liikuntateknologian yksikkö on Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitokseen kuuluva koulutus- ja tutkimusyksikkö. Yksikkö toteuttaa liikuntateknologian maisteri- ja tohtorikoulutusta sekä harjoittaa alaan liittyvää tieteellistä ja soveltavaa tutkimustoimintaa. Yksikkö toimii Vuokatissa Snowpolis Oy:n tiloissa.

Yksikön toiminta keskittyy CEMIS:in osalta mittaustekniikan liikunta- ja hyvinvointiteknologisiin sovelluksiin. Esimerkkinä liikuntasovelluksista on maastohiihdossa käynnistynyt kehitystyö CEMIS-Oulun kanssa, jossa kehitetään menetelmiä voima- ja lihasaktiivisuusmittauksien, välinemittauksien, urheilijan fysiologisten sekä suksen luisto- ja kitkaominaisuuksien analysointiin.

 

    

 

Osaamisalueet
1) Biomekaniikan mittaukset
2) Liikuntafysiologian mittaukset
3) Valmennus- ja testausopin mittaukset

Tutustu myös Jyväskylän yliopiston omiin nettisivuihin