Projektit

 

CEMIS toteuttaa yhteistyössä yritysten, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja. Projekteja toteutetaan kaikilla CEMISin painopistealoilla eli prosessi- ja ympäristömittaustekniikassa, ajoneuvojen ja työkoneiden tietojärjestelmäkehityksessä, hyvinvoinnin ja liikunnan mittauksissa sekä peli- ja simulaattorialalla. Projekteissa selvitetään yritysten ja yhteistyökumppaneiden mittausongelmia ja etsitään niihin ratkaisuja, jotka voivat olla, tarpeesta riippuen, yksittäinen mittaus tai uusi mittalaite. Laajemmissa projekteissa kehitetään yritysten ja yhteistyökumppaneiden tarpeisiin uusia tuotteita kuten mittaussensoreita, mittausjärjestelmiä, tiedonsiirto- ja ohjausjärjestelmiä, pelisovelluksia ja simulaattorisovelluksia. Projektit valmistellaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja rahoitetaan joko yhteisrahoitteisesti hyödyntäen julkisia t&k-rahoitusinstrumentteja tai suorina toimeksiantoina asiakkailta. Vuosittain CEMISissä toteutetaan n. 30 t&k-projektia.

  

Aktiiviset projektit

  

CEMIS 2015-2016 ohjelma 

SIMPPELI

TEPA

LIPAT

MIKEDEKA

FloModNode

BAKOTUS

CADRS

EMRPForce

ENVIMON

EUROMBR

FIMA/PUOMI2020

GEOSORBENTS

IMCEE

LILA

NMN

NICK

PRESTEGE

RIMMI

SEWEB

SGRL

S-Step

Urheiluakatemia

VaHi

ValuePotato

Water-M

 

Päättyneet projektit

 

CEMIS Kehittämisohjelma 2013-2014

ONNI

UWBIT - UWB

HIIHTO

ATHENE

Athene+

Active Life

Testikatti

MoodPro

GeoMaterials

KAVERI FAMOUS

MEAN

MineFiltr

Tuotekehityspaja

Winteve

MIQC

SMARCTIC

LST-Vision

CLEEN/MMEA

Älytieto