Ajankohtaista

Sivu 1 / 14  > >>

15.01.2019

CEMIS on mukana Kainuun Yrittäjien järjestämässä kohtaamistapahtumassa Kajaanihallilla 25.1.2019

22.10.2018

CEMISin vuoden 2016 toimintakertomus on nyt saatavilla sähköisessä muodossa.

CEMISIN kuudennen vuoden toimintakertomuksen voit ladata täältä.

13.03.2018

Kahdeksan Beijing Sports Universityn edustajaa aloitti tutustumisen talvilajeihin tammikuun lopussa Vuokatissa. Vierailu jatkuu maaliskuun loppuun.

20.12.2017

Uudessa Mittarissa on katsaus CEMISissä ajankohtaisiin vesi- ja kiertotalous -teeman tekemisiin.

24.11.2017

CEMIS Business Develeopment etsii projektitutkijoita.

 

Peli- ja simulaattoriteknologian koulutus- ja t&k-toiminta vahvistuu Kajaanin AMK:ssa (14.1.2012)

 

Peli- ja simulaattoriala on yksi CEMISin viidestä pääsovellusalueesta. Kahden viimevuoden aikana on Oulun yliopiston psykologian tutkimusyksikkö SkilLabin johdolla kehitetty yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston kanssa ajoneuvosimulaattoria ja käynnistetty siihen liittyvää tutkimustoimintaa Kainuun maakunta-kuntayhtymän päärahoittamassa CreaVehicle hankkeessa. Hanke päättyi vuoden 2011 lopussa. Ajoneuvosimulaattorin kehittämistä sekä siihen liittyvän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistä jatketaan CEMIS-kehittämisohjelmassa yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston mittaustekniikan tutkimusyksikkö CEMIS-OULUn ja Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikön kanssa. Aiemmassa hankkeessa kehitetty ajoneuvosimulaattori on siirretty Kajaanin ammattikorkeakoululle tätä tarkoitusta varten rakennettuihin tiloihin.  Psykofysiologisten mittausten asiantuntemus yhdistyneenä simulaattoriteknologian ja mittausteknologian osaamiseen tekee Kajaanin ammattikorkeakoulun ainutlaatuiseksi muiden Suomen ammattikorkeakoulujen joukossa. Kajaanissa opiskelijat voivat jatkossa erikoistua myös peliteknologiaan, jossa keskeisenä aiheena on simulaattoritekniikan kehittäminen pelien ja muiden pelinomaisten ratkaisujen kehittämisen lisäksi.

 

Linkki: Kainuun Sanomat 14.1.2012

 

 

Poliisien reaktionopeus on tutkitusti hyvä

Kajaanin ajosimulaatiokeskus tutkii kainuulaisten poliisien toimintaa yllättävissä liikennetilanteissa. Yliopistokampuksen tiloihin rakennetulla ajosimulaattorilla päästään monissa asioissa lähellä oikean auton tuntua. (Yle 9.12.2012)

 

 

CEMIS järjesti työpajan kuvantavista mittauksista Tampereella 31.10.2011

Uusia mittausmenetelmiä pienten metallipitoisuuksien määrittämiseksi teollisuusprosesseista

 

Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus CEMIS järjesti 17.11.2011 kansainvälisen seminaarin pienten metallipitoisuuksien mittauksista teollisuusprosesseista. Seminaarissa piti esitelmät kansainvälisesti arvostettu alkali- ja raskasmetallipitoisuuksien mittausmenetelmien asiantuntija, dosentti Penelope Monkhouse Heidelbergin yliopistosta Saksasta, VTT:n johtaja tutkija Martti Aho Jyväskylästä ja tutkimuspäällikkö Esa Hassinen UPM:n tutkimuskeskuksesta Lappeenrannasta.  Kutsuseminaariin osallistui noin 20 mittaustekniikan tutkijaa ja alan yrityksen edustajaa Kajaanin seudulta.

CEMISissä on aktiivisesti kehitettyä uusia menetelmiä pienten metallipitoisuuksien mittaamiseksi nestevirtauksista. Seminaarissa saatiin kattavasti tietoa vaihtoehtoisista mittausmenetelmistä, joita on käytetty kaasufaasimittauksissa sekä tunnistettiin yritysten tarpeita uusien mittausmenetelmien kehittämiseksi ja soveltamiseksi.

 

CEMISin henkilöstö nautti ensimmäisestä henkilöstöpäivästä Vuokatissa 16.9.2011

Syyskuun 16. päivänä kuluvaa vuotta Cemis järjesti ensimmäisen henkilöstön virkistyspäivänsä Vuokatin urheiluopiston upeissa puitteissa. Päivään osallistui n. 50 henkilöä eli puolet Cemiksen kokonaisvahvuudesta. Aamupäivä vietettiin hankeideoinnin parissa, mikä kirvoitti väen pohtimaan Cemiksen painoalojen näkymiä ja hankemahdollisuuksia. Erityisesti Green Mining - sessio keräsi väkeä. Puolen päivän lounaan jälkeen alkoi varsinainen virkistyspäivän osuus, kun Cemiksen väki jaettiin ja sotkettiin kuuteen eri ryhmään. Ryhmät suorittivat maastossa ryhmäkilpailun, joka koostui useista tehtävistä vaihdellen aina perinteisistä viesteistä ritsa-ammuntaan. Voitokas joukkue (nimi tuntematon) palkittiin illalla saunomisten yhteydessä Hiekkalinnassa, jonne siis siirryttiin bussikuljetuksella kisailujen jälkeen. Hiekkalinna tarjosi iltapalan ohella mahtavat puitteet saunomiselle ja illanvietolle. Illan lopuksi kaikkien joukkueiden jäsenet palkittiin lasten hiihtojen tyyliin karkkipusseilla. Yhteenvetona voidaan todeta, että sää oli mitä mainioin, järjestelyt toimivat ja väki virkistyi. Seuraava virkistyspäivä on tulossa kevättalvella.


CEMISissä kansainvälinen seminaari jatkuvatoimisista mittauksista pienten metallipitoisuuksien määrittämiseksi teollisuusprosesseista 17.11.2011

Uusia mittausmenetelmiä pienten metallipitoisuuksien määrittämiseksi teollisuusprosesseista

 

Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus CEMIS järjesti 17.11.2011 kansainvälisen seminaarin pienten metallipitoisuuksien mittauksista teollisuusprosesseista. Seminaarissa piti esitelmät kansainvälisesti arvostettu alkali- ja raskasmetallipitoisuuksien mittausmenetelmien asiantuntija, dosentti Penelope Monkhouse Heidelbergin yliopistosta Saksasta, VTT:n johtaja tutkija Martti Aho Jyväskylästä ja tutkimuspäällikkö Esa Hassinen UPM:n tutkimuskeskuksesta Lappeenrannasta.  Kutsuseminaariin osallistui noin 20 mittaustekniikan tutkijaa ja alan yrityksen edustajaa Kajaanin seudulta.

 

CEMISissä on aktiivisesti kehitettyä uusia menetelmiä pienten metallipitoisuuksien mittaamiseksi nestevirtauksista. Seminaarissa saatiin kattavasti tietoa vaihtoehtoisista mittausmenetelmistä, joita on käytetty kaasufaasimittauksissa sekä tunnistettiin yritysten tarpeita uusien mittausmenetelmien kehittämiseksi ja soveltamiseksi.

 

CEMIS käynnistää hankkeen työkoneiden tärinänvaimennusratkaisujen kehittämiseksi

Hankkeen yhteydessä kehitetään olemassa olevaa tärinälaboratorioympäristöä vastaamaan paremmin tärinää vaimentavien rakenteiden tutkimuksen, kehityksen ja testauksen vaatimuksiin. Hankkeen tavoitteena on keskittyä erityisesti iskuja sisältävän tärinän terveysvaikutusten arviointimenetelmien kartoittamiseen, tutkimiseen ja kehittämiseen. Lisäksi työympäristön tärinäaltistuksesta aiheutuvan epämukavuuden arvioinnin tueksi kehitetään uusia menetelmiä.