Tuotamme mittaus­teknologioihin pohjautuvia ratkaisuja ja osaamista elinkeino­elämän tarpeisiin

CEMIS MISSIO • Tuotamme mittaus­teknologioihin pohjautuvia ratkaisuja ja osaamista elinkeino­elämän tarpeisiin

mitattavia tuloksia

CEMIS (Centre for Measurement and Information Systems) on Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Kajaanin ammatti­korkeakoulun, VTT:n ja CSC – Tieteen tieto­tekniikan keskuksen muodostama mittaus­teknologiaan ja dataosaamiseen erikoistunut sopimus­pohjainen tutkimus- ja koulutuskeskus.

Teemme mittaus­teknologiaan ja dataan perustuvia ratkaisuja elinkeino­elämän tarpeisiin  biotalouteen, kaivannais­teollisuuteen, kierto­talouteen, urheiluun ja liikuntaan sekä terveyden­huollon ja hyvin­voinnin edistämiseen.

Vahvuutenamme on monialainen osaaminen mittaus­teknologioissa sekä mittaus­datan hallinnan, analysoinnin ja hyödyntämisen ratkaisuissa. Tuotamme kokonais­ratkaisuja mittaus­teknologian kehittämisestä datan hyödyntämiseen saakka.

Meillä on monipuoliset verkostot Suomessa ja kansain­välisesti. Yhdessä kumppaniemme kanssa teemme ratkaisuja Kainuuseen, Suomeen ja maailmalle.

Ajankohtaiset

Hankkeet
HUTTE-hanke vastaa tarpeeseen tuoda uuden sukupolven teknologiaa, kuten tekoälyprosessorit, suurtaajuustutkat ja seuraavan sukupolven konenäkökamerat huippu-urheilun tutkimus- testaus- ja harjoittelutoiminnan hyödynnettäväksi.
Hankkeet
KIMARA-hankkeen tarkoituksena on selvittää mahdolliset ratkaisut vaikeasti tunnistettaville tekstiilijätejakeille sekä määrittää hankkeen toteuttajaorganisaatioiden osaaminen ja kyvykkyys kehittää tarvittavaa teknologiaa yhteistyössä alan yritysten kanssa.
Blogit
Kajaanin kaupunkiseutu eli Kajaani ja Sotkamo kuuluu kuudentoista suomalaisen Innokaupungin joukkoon.

Tutkimus ja palvelut

CEMISin tutkimus- ja kehitys­toiminnan paino­piste­alueina ovat mittaus­teknologiaan pohjautuvat ratkaisut cleantech-sektorille sekä liikunnan, urheilun, hyvin­voinnin ja terveyden­huollon tarpeisiin.
CEMISin tekee elinkeino­elämä­lähtöistä tutkimusta ja kehittämistä yhteis­rahoitteisilla hankkeilla kansallisten ja kansainvälisten yhteistyö­kumppanien kanssa.
CEMIS tuottaa palveluja asiakkaille yhteisrahoitteisten hankkeiden lisäksi myös yksittäisinä toimeksiantoina ja palvelukokonaisuuksina.
CEMIS-verkoston tutkimusinfrastruktuurit mahdollistavat monipuolisen tutkimuksen ja laitteistojen kehittämisen ja testaamisen.
CEMIS-verkoston jäsenten väitöskirjoja, julkaisuja ja muita aineistoja.

CEMIS-verkoston jäsenet

Oulun yliopiston Mittaus­tekniikan yksikkö (MITY) kuuluu Kajaanin yliopisto­keskukseen. MITY tekee mittaus­tekniikan soveltavaa tutkimusta, kehittää mittaus­teknologiaan laite­ratkaisuja sekä tarjoaa palveluita biotalouteen, kaivannais­teollisuuteen, kierto­talouteen sekä terveyden ja hyvin­voinnin ratkaisuihin.

Kajaanin ammatti­korkeakoulu (KAMK) palvelee etenkin Kainuun kehittämis­tarpeita teknologian, hyvin­voinnin, liikunnan ja matkailun sektoreilla. KAMK kehittää asiakkaiden tuotteita, palveluita ja prosesseja sekä tekee tarve­lähtöisiä, tutkittuun tietoon perustuvaa soveltavaa tutkimusta.

Jyväskylän yliopiston liikunta­tieteellistä tiede­kuntaan kuuluva Vuokatin liikunta­teknologian yksikkö (JYU-Vuokatti) on erikoistunut moni­tieteelliseen ja soveltavaan liikunta­biologian tutkimukseen sekä liikunta­teknologian maisteri- ja tohtori­koulutukseen. Jyväskylän yliopisto kuuluu Kajaanin Yliopisto­keskukseen.

VTT MIKES ylläpitää ja kehittää Kajaanissa nestevirtauksen, voiman ja vääntömomentin kansallisia mittanormaaleja. Niillä tehtävät tarkimmat ja luotettavimmat mittaukset mahdollistavat uusien mittausratkaisujen kehittämisen yhdessä asiakkaiden kanssa sekä asiakkaiden mittausten laadun varmennuksen.

CSC – Tieteen tieto­tekniikan keskus on suomalainen, valtion ja korkea­koulujen omistama tieto­tekniikan osaamis­keskus. CSC tarjoaa teknologian ja palvelu­kehityksen ratkaisuja tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin ja julkis­hallinnon erityis­osaamis­alueilla. Ratkaisujen perustana toimivat ICT-alustat, valta­kunnallinen tutkimus- ja koulutus­verkko Funet sekä tehokkaat konesali­toiminnot. CSC:n Kajaanin data­keskuksessa toimiva datan­hallinnan ja laskennan ympäristö tarjoaa nyky­aikaiset ja ympäristö­ystävälliset välineet tutkimus­ongelmien ratkaisuun. LUMIn myötä Kajaanissa sijaitsee yksi maailman merkittävimmistä laskenta­keskuksista.