Arctic Water Excellence (AWE)

Hankkeen kesto: 1.1.2023 - 31.12.2025
Hankkeen kesto: 1.1.2023 - 31.12.2025

Arctic Water Excellence (AWE)

Vesiosaaminen on tunnistettu yhdeksi Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiseksi vahvuusaloista. AWE – Arctic Water Excellence -hankkeella pyritään vahvistamaan vesialalla toteutettavaa koordinoitua alueellista erikoistumista sekä yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen alueella.

AWE on usean yliopiston ja tutkimusorganisaation yhteinen hanke, jolla on yli kymmenen yrityskumppania. Hankkeen koordinoija toimii Savonia Ammattikorkeakoulu. CEMIS-verkostosta mukana ovat Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö (MITY), joka vastaa mittaustekniikoiden kehittämisestä hankkeessa ja Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK), joka vastaa geopolymeerien kehittämisestä raskasmetallien poistoon teollisuuden vesimatriiseista. Muita hankepartnereina ovat GTK, XAMK, VTT, THL ja LUT. AWE-hankkeen yrityskumppaneita ovat mm. seuraavat yritykset: Agnico Eagle Finland Oy, Yara Suomi Oy, AA Sakatti Mining Oy, Keliber Oy, Terrafame Oy, Operon Group Oy, Valmet Automation Oy, Nordfuel Oy, St1 Oy, Mikkelin vesilaitos, Weeefiner Oy, BioSO4 Oy, Meoline Oy ja 3AWater Oy.

AWE-hankkeen tavoitteena on edistää uusien teknologioiden kehittymistä, niiden pilotointia ja jalkautumista käytäntöön erityisesti vesi-intensiiviseen teollisuuteen ja vesihuoltosektorille yhteistoiminnassa tutkimuslaitosten, alalla toimivien yritysten sekä teollisuuslaitosten kanssa. Tavoitteena on edistää uusien innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan muodostumista alalle tukien näin mm. alalla toimivien pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä.

Hankkeessa keskitytään elinkeinoelämästä tunnistettujen geneeristen, veteen liittyvien haasteiden ratkaisemiseen yhteiskehittämisen keinoin soveltaen uusia ja vaihtoehtoisia teknologioita käytäntöön. Hankkeen kehittämisen kohteina on mm. digitalisaation hyödyntäminen laajojen teollisuusalueiden, kuten kaivosalueiden ympäristömonitoroinnin ja vesitaseiden hallinnan kehittämiseen. Hanke kehittää edistyksellisiä talteenottoprosesseja ja erotustekniikoita osana vedenpuhdistusta mm. jätevesien sisältämien metallien ja ravinteiden hyödyntämiseksi raaka-aineina. Näillä kehittämistoimenpiteillä edistetään myös kiertotalouden kehittymistä vesiosaamiseen perustuvien sovellusten muodossa.

Hankkeen aikana lupaavimmiksi tunnistettavien uusien teknologioiden, ratkaisujen ja menetelmien jatkokehittämistä ja kaupallistamista varten kootaan soveltuvat yritys- ja kehittäjäryhmittymät, jotka jatkavat kehitystyötä hankkeen päättymisen jälkeen esim. erillisinä Business Finland –rahoitteisilla spin-off-hankkeilla.

Lisätietoja

projektipäällikkö
Jarkko Räty
jarkko.raty@oulu.fi

projektipäällikkö
Outi Laatikainen
outi.laatikainen@kamk.fi

Teemat: kaivannaisteollisuus, kiertotalous

Lue lisää »

Jaa artikkeli

Muut hankkeet

Hankkeet
HUTTE-hanke vastaa tarpeeseen tuoda uuden sukupolven teknologiaa, kuten tekoälyprosessorit, suurtaajuustutkat ja seuraavan sukupolven konenäkökamerat huippu-urheilun tutkimus- testaus- ja harjoittelutoiminnan hyödynnettäväksi.
Hankkeet
KIMARA-hankkeen tarkoituksena on selvittää mahdolliset ratkaisut vaikeasti tunnistettaville tekstiilijätejakeille sekä määrittää hankkeen toteuttajaorganisaatioiden osaaminen ja kyvykkyys kehittää tarvittavaa teknologiaa yhteistyössä alan yritysten kanssa.
Hankkeet
Suomalaiset viettävät suurimman osan valveillaoloajastaan paikallaan istuen tai makoillen. Paikallaanolo lisääntyy siirryttäessä nuoremmista vanhempiin ikäryhmiin.
Hankkeet
Metsästä energiaksi (MENER) ‑hankkeen tavoitteena on optimoida voimalaitoksissa poltettavien puuperäisten polttoaineiden polttoprosessia. Ongelmaa lähestytään datan, tilastollisten menetelmien ja tekoälyn kautta.
Hankkeet
Vuokatin liikuntamatkailua tukevien palveluinnovaatioiden kehittymistä on mahdollista perustaa urheilun mittaamisen digiloikkaan eli uusiin moderneihin mittausratkaisuihin ja uuteen dataosaamiseen.
Hankkeet
HUDA-hankkeessa kehitetään teknologiaratkaisuja ja menetelmäosaamista jätelogistiikan ja hulevesien kestävään hallintaan.
Hankkeet
CEMIS-HYVIS-hankkeen päätoteuttaja on Oulun ylipiston Mittaustekniikan yksikkö ja mukana osatoteuttajina ovat Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK), Jyväskylän yliopiston Liikuntateknologian yksikkö (JyU Vuokatti) ja CSC.
Hankkeet
UURA-hanke keskittyy Kainuun elinkeinoelämästä tunnistettujen haasteiden ratkaisemiseen yhteiskehittämisen keinoin.
Hankkeet
KUHA 2 -hankkeessa toteutetaan urheilijan ja synteettisen datan tallentaminen useista lähteistä yhteiseen data-altaaseen huomioiden tietosuojaan ja tutkimuseettisiin asioihin liittyvät vaatimukset.