CEMIS-verkoston jäsenet

Oulun yliopiston Mittaus­tekniikan yksikkö (MITY) kuuluu Kajaanin yliopisto­keskukseen. MITY tekee mittaus­tekniikan soveltavaa tutkimusta, kehittää mittaus­teknologiaan laite­ratkaisuja sekä tarjoaa palveluita biotalouteen, kaivannais­teollisuuteen, kierto­talouteen sekä terveyden ja hyvin­voinnin ratkaisuihin.

Kajaanin ammatti­korkeakoulu (KAMK) palvelee etenkin Kainuun kehittämis­tarpeita teknologian, hyvin­voinnin, liikunnan ja matkailun sektoreilla. KAMK kehittää asiakkaiden tuotteita, palveluita ja prosesseja sekä tekee tarve­lähtöisiä, tutkittuun tietoon perustuvaa soveltavaa tutkimusta.

Jyväskylän yliopiston liikunta­tieteellistä tiede­kuntaan kuuluva Vuokatin liikunta­teknologian yksikkö (JYU-Vuokatti) on erikoistunut moni­tieteelliseen ja soveltavaan liikunta­biologian tutkimukseen sekä liikunta­teknologian maisteri- ja tohtori­koulutukseen. Jyväskylän yliopisto kuuluu Kajaanin Yliopisto­keskukseen.

VTT MIKES ylläpitää ja kehittää Kajaanissa nestevirtauksen, voiman ja vääntömomentin kansallisia mittanormaaleja. Niillä tehtävät tarkimmat ja luotettavimmat mittaukset mahdollistavat uusien mittausratkaisujen kehittämisen yhdessä asiakkaiden kanssa sekä asiakkaiden mittausten laadun varmennuksen.

CSC – Tieteen tieto­tekniikan keskus on suomalainen, valtion ja korkea­koulujen omistama tieto­tekniikan osaamis­keskus. CSC tarjoaa teknologian ja palvelu­kehityksen ratkaisuja tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin ja julkis­hallinnon erityis­osaamis­alueilla. Ratkaisujen perustana toimivat ICT-alustat, valta­kunnallinen tutkimus- ja koulutus­verkko Funet sekä tehokkaat konesali­toiminnot. CSC:n Kajaanin data­keskuksessa toimiva datan­hallinnan ja laskennan ympäristö tarjoaa nyky­aikaiset ja ympäristö­ystävälliset välineet tutkimus­ongelmien ratkaisuun. LUMIn myötä Kajaanissa sijaitsee yksi maailman merkittävimmistä laskenta­keskuksista.