FI EN

Rakenne ja historia

CEMISin rakenne

CEMIS on Oulun yliopiston, Kajaanin ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston, VTT:n ja CSC:n yhteinen mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut sopimuspohjainen tutkimus- ja koulutuskeskus. Keskus koostuu Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksiköstä (MITY), Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) tekniikan osaamisalueesta, VTT:n Kajaanin toimipisteen teollisen internetin ja soveltavan metrologian tutkimuksesta, Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian yksiköstä Vuokatissa, sekä CSC:n Kajaanin yksiköstä. CEMISissä työskentelee noin 100 mittaus- ja tietojärjestelmäalan asiantuntijaa. Toiminnan vuosittainen rahoitus on ollut yli 11 miljoonaa euroa viime vuosina.

CEMISin toimintaa ohjaa CEMIS-strategiaryhmä, jonka jäseninä ovat Oulun yliopiston rehtori ja Kajaanin yliopistokeskuksen johtaja, Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori sekä hallinto- ja talousjohtaja, Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksen varajohtaja, VTT:n tietointensiiviset tuotteet ja palvelut- liiketoiminta-alueen johtaja, CSC:n toimitusjohtaja, sekä Kajaanin kaupunginjohtaja ja Sotkamon kunnanjohtaja. Keskuksen operatiivisesta toiminnasta vastaa CEMIS-johtaja yhdessä CEMISissä mukana olevien yksiköiden johtajista muodostuvan johtoryhmän kanssa.

 

 

Yhteistyö CEMISissä

CEMISin toiminta perustuu keskuksen toimintaan osallistuvien tutkimus- ja koulutuslaitosten yhteistyöhön.

Yhteistyömuotoja ovat

  1. Yhteinen kehittämisohjelma
  2. Yteinen hankevalmistelu
  3. Yhteiset tutkimushankkeet
  4. Yhteisrahoitteiset tai yhteiset asiantuntija
  5. Yhteistyö perus- ja jatkotutkintoon tähtäävässä koulutuksessa, aikuiskoulutuksessa ja opinnäytetöiden ohjauksessa
  6. Laboratoriotilojen ja -laitteiden yhteiskäyttö
  7. Teknisen tuen kehittäminen yhteistoimintaa tukeviksi
  8. Yhteinen yleismarkkinointi ja -viestintä
  9. Yhteinen innovaatiotoiminta hyödyntäen Kajaanin ammattikorkeakoulun organisaatiossa toimivaa CEMIS Business Development (CBD) tiimia ja sen liiketoiminnan asiantuntijoita sekä keskuksen toimintaan osallistuvien muiden tutkimus- ja koulutuslaitosten innovaatiopalveluita.

 

1970
Kajaani Oy perustaa mittaustekniikkaan erikoistuvan yksikön, jonka pohjalta perustetaan myöhemmin Kajaani Elektroniikka Oy
1991
(English) University of Oulu establish one of the predecessors of the Measurement Technology Research Unit, the Measurement and Sensor Laboratory in Kajaani
1996
Oulun yliopisto perustaa Sotkamoon biotekniikan laboratorion.
2004
Oulun yliopiston Kajaanin yksikköön perustetaan tietojenkäsittelytieteiden yksikkö
2006
Jyväskylän yliopisto perustaa urheiluteknologian yksikön Vuokattiin.
VTT perustaa yksikön Kajaaniin.
2010
MIKES, Mittatekniikan keskus aloittaa toimintansa Kajaanissa
2011
Oulun yliopisto yhdisti Kainuun toimintansa mittaustekniikan yksiköksi (CEMIS-OULU)
2014
Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) liittyy CEMISiin
2015
MIKES liitetään VTT:hen.
VTT:stä tulee osakeyhtiö.
CEMIS-OULU muuttaa nimensä MITYksi.
2016
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy liittyy CEMISiin

Historia

CEMIS on perustettu v. 2010. CEMISin toiminta pohjautuu jo yli 40 vuoden kokemukseen mittaustekniikan liiketoiminnasta ja yli 20 vuoden kokemukseen mittaustekniikkaan liittyvästä tutkimustoiminnasta. Kajaani Oy perusti Suomen paperiteollisuuden ensimmäisen mittaustekniikkaan erikoistuneen yksikön v. 1970, joka myöhemmin yhtiöitettiin Kajaani Elektroniikka Oy:ksi. 1980-luvun puolessa välissä Kajaani Oy luopui mittaustekniikkaan erikoistuneesta yhtiöstään, jolloin osaamisen pohjalle syntyi Kajaaniin useita mittaustekniikan alan yrityksiä.

Mittaustekniikan tutkimustoiminta käynnistyi v. 1991 Oulun yliopiston perustettua yhden nykyisen mittaustekniikan yksikön MITYn edeltäjistä, Mittalaitelaboratorion. Oulun yliopiston mittaustekniikan yksikköön (aikaisemmalla nimellä CEMIS-OULU) kuuluivat vuodesta 2011 myös biotekniikan laboratorio (perustettu v. 1996), tietojenkäsittelytieteiden Kajaanin yksikkö (perustettu v. 2004) ja langattoman tiedonsiirron tutkimusyksikön CWC:n Kainuun toimipiste (perustettu v. 2007).

Jyväskylän yliopisto käynnisti liikuntateknologiaan erikoistuneen liikuntatieteiden maisteri- ja tohtorikoulutuksen sekä liikunnan ja hyvinvoinnin mittausten tutkimus- ja kehitystoiminnan v. 2006. VTT perusti Kajaaniin yksikön myös v. 2006. MIKES käynnisti toimintansa Kajaanissa v. 2010.

CEMIS perustettiin 17.9.2010 kokoamalla yhteen Oulun yliopiston Kainuussa tapahtuva teknologia-alan tutkimus- ja koulutustoiminta, Jyväskylän yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulun tietotekniikka ja tietojenkäsittely, MIKES ja VTT. 2014 vuoden alusta Kajaanin ammattikorkeakoulun kone- ja kaivosala liittyi CEMISiin. Vuoden 2015 alusta MIKES siirtyi osaksi VTT:tä, josta tuli myös vuoden 2015 alussa VTT Oy. Uusimpana jäsenenä elokuussa 2016 CEMISiin liittyi CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy. Samana vuonna Oulun yliopiston mittaustekniikan yksikön nimi CEMIS-OULU muutettiin MITYksi.