FI EN

CEMISin osaaminen ja asiantuntijuus

CEMISin kärkiosaamisalueet

CEMIS kehittää uutta teknologiaa ja kouluttaa alan asiantuntijoita ja luo innovaatioita useille kasvaville aloille, kuten kaivosteollisuus, biotalous, ympäristömonitorointi, liikunta- ja hyvinvointimittaukset sekä peli- ja simulaattoriala.

Strategian mukaisesti CEMISin toiminnan painopistealueet tällä hetkellä ovat: