FI EN

Kansainvälisen teknologialiiketoiminnan kehittäminen

CEMIS Business Development (CBD) -yksikkö kehittää ja toteuttaa erilaisia teknologiaan ja liiketoimintaan liittyviä hankkeita ja tukee kumppaneitaan niiden suunnittelussa kansallisesti ja kansainvälisesti. CBD osallistuu myös CEMISin kansainvälisten suhteiden kehittämiseen. CDB tukee CEMIS kumppaneitaan hankkeitten valmistelussa ja toteutuksessa teknologian kaupallistamisen eri osa-alueiden osalta.

CBD:n toimintaan kuuluu esimerkiksi teknologian taloudellisen vaikuttavuuden tutkiminen, erilaiset markkinatutkimukset ja teknologian kaupallistamiseen tähtäävät toimenpiteet. CEMIS-hankkeissa CBD vastaa eri teknologioiden kaupallistamisen tukemisesta ja valmisteluista sekä pyrkii löytämään uusille innovaatioille sopivimmat markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet.

Asiantuntemus:

 • Teknologia- ja teknologialiiketoimintatutkimukset
 • Teknologiademonstraatioiden ja pilotointien suunnittelu sekä ohjaaminen
 • Teknologian kaupallistaminen
 • Teollisten TKI-hankkeiden suunnittelu ja toteutus
 • Verkostoituminen ja markkinointituki, kansainvälisten messuosallistumisten suunnittelu ja toteutus

CBD:n kansainvälinen erityisosaaminen kohdistuu erityisesti Etelä-Amerikan, Kiinan, Euroopan ja Lähi-Idän markkina-alueille (katso kartta tästä). Käytännön työ näissä markkinoissa sisältää esimerkiksi osallistumisia ja esittelyjä teknologialiiketoiminnan tapahtumissa ja messuilla, sekä verkostoitumista ja liiketoimintamahdollisuuksien kartoitusta.

CBD on mukana akateemisessa ja käytännön tutkimuksessa toimintansa kautta. Kiinnostuksemme kohteita ovat esimerkiksi:

 • Teknologian kaupallistaminen
 • Teknologiayrittäjyys
 • Start-up- ja PK-yritykset
 • Tuotekehityksen hallinta
 • Verkostot
 • Kansainvälinen liiketoiminta

 

Back to the Expertise page