FI EN

Cleantech ja biotech

Cleantech- ja biotech-sektorilla CEMIS keskittyy etenkin prosessiteollisuuden on-line mittausratkaisuihin ja ympäristönmonitorointiin. Teollisuudessa kohteena ovat etenkin biotalous- ja kaivannaisala.

Oulun yliopiston mittaustekniikan yksikkö (MITY), Kajaani

MITYllä on vahva osaaminen ja kokemus monitorointi- ja mittausratkaisujen kehittämisestä, jotka perustuvat elektrokemiaan, kemiallisiin sensoreihin ja biosensoreihin, optiseen spektroskopiaan, sekä kuvantamiseen. Pääkohdealueet ovat ympäristönmittaus ja prosessien hallinta kaivos-, elintarvike- ja metsäteollisuudessa (ml. kemiallinen ja mekaanisen paperiteollisuus sekä mekaaninen metsäteollisuus). Yksiköllä on monipuoliset laitteet ja laboratoriot laiteprototyyppien kehittämiseen Kajaanissa. Nämä yhdessä MITYn kansainvälisesti tunnustetun tutkimustyön kanssa ovat mahdollistaneet lukuisten sensoriratkaisujen kehittämisen. Useat näistä ovat johtaneet myös keksintöilmoituksiin ja kaupallistamisiin.

Yksikkö kehittää ja soveltaa uusia teknologioita myös biomassojen ja niiden sivuvirtojen hyödyntämisessä. Lisäksi yksikkö tekee yhteistyötä yritysten kanssa kosmetiikka- ja luontaistuotealalla.

Em. lisäksi MITY tarjoaa:

 • Asiantuntijapalveluita analyyttisessä kemiassa ja bioanalyyseissa
 • Laadunvarmistusta mekaaniselle metsäteollisuudelle
 • Reaaliaikamittauksia prosessimetallurgiaan
 • Kaukokäyttöisiä mittausalustoja ympäristönmittaukseen (ml. dronet)

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK)

KAMK tarjoaa:

 • Testauspalveluja ja -laitteita nestevirroille ja mineraalien prosessointiin (vesi, nesteet, liete ja kiinteät aineet)
 • Teknisiä suunnittelupalveluja: ohjelmisto-, elektroniikka- ja mekaniikkasuunnittelu ja -prototypointi
 • Testaus- ja analysointipalveluja teollisuudelle: XRD, XRF, TG, EMC, jne.
 • Vesienkäsittelyratkaisuja perustuen geopolymeeripohjaisiin absorbentteihin
 • Ammattikorkeakoulutusta tietojärjestelmissä, kone- ja kaivostekniikassa

VTT

VTT:n yksikkö Kajaanissa kuuluu VTT MIKESiin, joka toimii Suomen kansallisena metrologialaitoksena (NMI, National Metrology Institute) ja on vastuussa kansainvälisen SI-mittayksikköjärjestelmän toteutuksesta Suomessa sekä kansallisen mittanormaalijärjestelmän kehityksestä, ylläpidosta ja valvonnasta.

VTT tarjoaa Kajaanissa:

 • Kansallisen metrologialaitoksen kalibrointipalveluita voimalle, vääntömomentille, massoille (20 kg – 2000 kg) ja nestevirtauksille
 • Tutkimus- ja kehityspalveluita edellä mainittuihin mittanormaaleihin liittyen
 • Mittaus- ja testauslaitteiden luotettavuuden ja tarkkuuden kehittämistä
 • Kalibrointi-, asiantuntija- ja koulutuspalveluita metrologiassa

CSC

CSC tarjoaa tukea reaaliaikaisten prosessi- ja ympäristömittausten datan käsittelyssä ja data-analytiikassa.

 

Back to the Expertise page