FI EN

Analyysi- ja testauspalvelut

CEMIS tarjoaa analyysi- ja testauspalveluja suorina toimeksiantoina elinkeinoelämälle. Palvelututkimukseen kuuluu analytiikkaa, prosessointia, konsultointia sekä laitteiden ja tilojen vuokrausta.

Kajaanin ammattikorkeakoulun palvelut

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) tekee tilauksesta mineraalimateriaalien ominaisuuksien ja käyttäytymisen tutkimusta yritysasiakkaille. Rutiinitestausten lisäksi tehdään asiakkaalle räätälöityjä tutkimuksia käytettävissä olevilla välineillä sovitun toimeksiannon mukaisesti. Rikastuslaboratorio laitteineen on siirrettävissä asiakkaan tuotantoalueelle. Palvelut sisältävät:

  • Mineraalien rikastus
  • Hienonnus: murskaus ja jauhatus
  • Raekokoon perustuva erottelu: Seulonta, luokittelu ja suodatus
  • Lämpökäsittely: Kuivaus ja poltto
  • Materiaalin koostumuksen määritys
  • Lietteen suotautuvuus
  • Lisätietoa käytettävissä olevasta laitteistosta

Lisätietoja Kajaanin ammattikorkeakoulun analyysi- ja testauspalveluista antaa:

Kehitysinsinööri
Kai Tiihonen
puh. 044 7101 275
kai.tiihonen(at)kamk.fi

Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikön (MITY) palvelut

MITY toimii kahdella sovellusalueella: 1) Cleantech, 2) Terveys ja hyvinvointi.

Cleantech-ryhmä kehittää uusia mittausteknologian sovellutuksia reaaliaikaiseen ympäristön ja teollisuusprosessien monitorointiin. Mittauksia kehitetään erityisesti kaivannaisteollisuuden, metsäteollisuuden ja uusiutuvan biotalouden tarpeisiin. Kehitettyjen mittalaiteratkaisujen toimivuus osoitetaan todellisissa teollisuuskohteissa. Ryhmä tarjoaa osaavia tutkijoita ja korkeatasoisia palveluita sähkökemiallisten sensoreiden, optisten mittausmenetelmien ja kuvantavien mittausten alalta. Ryhmä tarjoaa myös kemiallista analytiikkaa mm. sulfaatti-, ammonium-, kloridi-, ja nitraatti-ionien määritykseen. Teknisen tuen osaamista tarjotaan laiteratkaisujen kehittämiseen, demonstrointiin ja toimivuuden tutkimiseen.

Terveys ja hyvinvointi -ryhmän pääasialliset työkohteet ovat hyvinvointiin, urheiluun ja liikuntaan liittyvät mittaukset sekä elintarviketeollisuuden mittaukset ja tuotekehitys. Ryhmä on keskittynyt biosensoreiden kehittämiseen ihmisfysiologisiin sovellutuksiin, elintarvikealaa palvelevan analytiikan kehittämiseen ja tarjoamiseen, kasvien arvoyhdisteiden analytiikkaan (esim. fenoliset yhdisteet, proteiinit, rasvahapot, tietyt vitamiinit) ja bioaktiivisuuksien tutkimukseen (mm. antioksidatiivisuuden määritys) sekä kasvimateriaalien prosessointiin (mm. uuttoja, fraktiointeja ja kuivauksia). Ryhmän biosensorimittaukset ovat syljestä tehtäviä koti- ja vieridiagnostiikkaan soveltuvia ei-invasiivisia mittauksia, joissa mittauskohteena yleisimmin ovat stressin tai ravitsemustilan merkkiaineet. Ryhmän osaamiseen kuuluu myös verinäytteiden ottaminen ja käsittely, bakteerien ja hiivojen kasvattaminen sekä DNA-pohjainen profilointi ja tunnistus. Nisäkässoluviljelmien kasvatukseen ryhmällä on erillinen soluviljelylaboratorio.

Lisätietoja MITYn analyysi- ja testauspalveluista, sekä käytettävissä olevasta laitteistosta antaa:

Projektipäällikkö
Mari Jaakkola
puh. 040 517 1565
mari.jaakkola(at)oulu.fi

VTT:n palvelut Kajaanissa

VTT MIKESin Kajaanin yksikkö tarjoaa nestevirtauksiin, voimaan, vääntömomenttiin ja massaan liittyviä mittaus- ja kalibrointipalveluja. Tarkemmat tiedot löydät VTT MIKESin sivustolta https://www.mikes.fi/.

Lisätietoa VTT MIKESin palveluista antaa:

Tiimipäällikkö
Petri Koponen
puh. 040 660 9709
petri.koponen(at)vtt.fi

Jyväskylän yliopiston palvelut

Vuokatin Liikuntateknologian yksikkö tarjoaa liikuntatieteiden (biomekaniikka, liikuntafysiologia sekä valmennus- ja testausoppi) tutkimusosaamista, liikuntateknologian testaus- ja validointiosaamista sekä konsultaatiota. Yksikkö omaa erityisosaamista pohjoismaisten hiihtolajien tutkimuksesta ja urheilijatestauksesta sekä hiihdon väline- tai voidetestauksesta. Yksikön tutkimus- ja testaustilat sijaitsevat Vuokatissa Teknologiakeskus Snowpolis Oy:n tiloissa, jonka yhteydestä löytyvät yksikön biomekaniikan ja fysiologian laboratoriot, hiihtolaboratorio isolla hiihtomatolla sekä erillinen kylmätestauslaboratorio hiihdon välinetutkimukseen. Kylmätestauslaboratorio sisältää suksitesterin väline- ja voidetestauksen tarpeisiin hiihtosovelluksissa säädeltävissä olosuhteissa (+0 … -20 C asteessa).

Lisätietoja Jyväskylän yliopiston palveluista antaa:

Projektipäällikkö
Anni Hakkarainen
puh. 040 777 3103
anni.s.j.hakkarainen(at)jyu.fi

Back to the Service page