Huippu-urheilun tulevaisuuden teknologiat (HUTTE)

Hankkeen kesto: 1.5.2024-30.4.2026
Hankkeen kesto: 1.5.2024-30.4.2026

Huippu-urheilun tulevaisuuden teknologiat (HUTTE)

HUTTE-hanke vastaa tarpeeseen tuoda uuden sukupolven teknologiaa, kuten tekoälyprosessorit, suurtaajuustutkat ja seuraavan sukupolven konenäkökamerat huippu-urheilun tutkimus- testaus- ja harjoittelutoiminnan hyödynnettäväksi. Hankkeen tavoitteena on selvittää edellä mainittujen teknologioiden käyttökohteet ja sovellettavuus huippu-urheilun mittaus- testaus- ja harjoittelukäytössä sekä soveltaa uusia mittausteknologioita tähtäyspisteen seurantaan rata-ammuntalajeissa, johon nykyisin käytössä oleva laite on tullut elinkaarensa päähän.

Pidemmän ajan tavoitteena on mahdollistaa monipuolisemmat ampumasuorituksen mittaus- testaus- ja harjoittelumahdollisuudet sekä valmius soveltaa uuden sukupolven teknologioita suomalaisen huippu-urheilumenestyksen parantamiseksi.

Hanke koostuu kahdesta tehtäväpaketista, joiden myötä selvitetään uuden sukupolven mittausteknologioiden sovellusmahdollisuuksia huippu-urheilussa ja suunnitellaan pilottikohteena prototyyppi aseeseen kiinnitettävästä langattomasta tähtäyspisteen seurantalaitteesta.

Hankkeen myötä ampumahiihdon ammunnan tutkimus-, testaus- ja harjoitteluympäristö monipuolistuu ja sen jatkuvuus taataan Vuokattiin rakentuneissa ainutlaatuisissa olosuhteissa. Lisäksi CEMIS- tutkimus- ja koulutuskeskuksen toimijoiden valmius kehittää ja tukea suomalaista huippu-urheilua mittaustekniikan osalta vahvistuu.

Lisätietoja

hankkeen vastuullinen johtaja

Olli Ohtonen olli.ohtonen@jyu.fi

Teema: Liikunta ja urheilu

Jaa artikkeli

Muut hankkeet

Hankkeet
KIMARA-hankkeen tarkoituksena on selvittää mahdolliset ratkaisut vaikeasti tunnistettaville tekstiilijätejakeille sekä määrittää hankkeen toteuttajaorganisaatioiden osaaminen ja kyvykkyys kehittää tarvittavaa teknologiaa yhteistyössä alan yritysten kanssa.
Hankkeet
Suomalaiset viettävät suurimman osan valveillaoloajastaan paikallaan istuen tai makoillen. Paikallaanolo lisääntyy siirryttäessä nuoremmista vanhempiin ikäryhmiin.
Hankkeet
Metsästä energiaksi (MENER) ‑hankkeen tavoitteena on optimoida voimalaitoksissa poltettavien puuperäisten polttoaineiden polttoprosessia. Ongelmaa lähestytään datan, tilastollisten menetelmien ja tekoälyn kautta.
Hankkeet
Vuokatin liikuntamatkailua tukevien palveluinnovaatioiden kehittymistä on mahdollista perustaa urheilun mittaamisen digiloikkaan eli uusiin moderneihin mittausratkaisuihin ja uuteen dataosaamiseen.
Hankkeet
HUDA-hankkeessa kehitetään teknologiaratkaisuja ja menetelmäosaamista jätelogistiikan ja hulevesien kestävään hallintaan.
Hankkeet
CEMIS-HYVIS-hankkeen päätoteuttaja on Oulun ylipiston Mittaustekniikan yksikkö ja mukana osatoteuttajina ovat Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK), Jyväskylän yliopiston Liikuntateknologian yksikkö (JyU Vuokatti) ja CSC.
Hankkeet
UURA-hanke keskittyy Kainuun elinkeinoelämästä tunnistettujen haasteiden ratkaisemiseen yhteiskehittämisen keinoin.
Hankkeet
Vesiosaaminen on tunnistettu yhdeksi Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiseksi vahvuusaloista. AWE - Arctic Water Excellence -hankkeella pyritään vahvistamaan vesialalla toteutettavaa koordinoitua alueellista erikoistumista sekä yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen alueella.
Hankkeet
KUHA 2 -hankkeessa toteutetaan urheilijan ja synteettisen datan tallentaminen useista lähteistä yhteiseen data-altaaseen huomioiden tietosuojaan ja tutkimuseettisiin asioihin liittyvät vaatimukset.