Kainuun urheilun ja hyvinvoinnin data-analytiikan ohjelma – KUHA 2

Hankkeen kesto: 1.12.2022 - 31.12.2024
Hankkeen kesto: 1.12.2022 - 31.12.2024

Kainuun urheilun ja hyvinvoinnin data-analytiikan ohjelma – KUHA 2

KUHA 1 – hankkeen (1.9.2021-31.7.2022) aikana kartoitettiin liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä kansallisia datahankkeita, valmisteltiin arvoketjua huomioiden yritysten tarpeet, selvitettiin urheilijadatan käyttöön liittyviä tutkimuseettisiä ja tietosuojaan liittyviä asioita, valmisteltiin data-altaan tieto- ja järjestelmäarkkitehtuureja ja rakennettiin verkostoa eri toimijoihin.

KUHA 2 -hankkeessa toteutetaan urheilijan ja synteettisen datan tallentaminen useista lähteistä yhteiseen data-altaaseen huomioiden tietosuojaan ja tutkimuseettisiin asioihin liittyvät vaatimukset. Lisäksi valmennus- ja tutkimustarpeisiin tuotetaan datan visualisointisovellus. Visualisointisovelluksen avulla yhteistyökumppaneille konkretisoidaan yhteisen data-altaan hyödyt liittyen sekä Suomen Olympiakomitean kansalliseen urheilun ja liikunnan datastrategiaan että yritysten ja muiden kansallisten tutkimuslaitosten toimintaan. Hanke tukee muita alueellisia menossa ja valmisteilla olevia liikuntadataan liittyviä hankkeita.

Hanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikön (JYU-Vuokatti), CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen ja Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) yhteistyönä. JYU-Vuokatti koordinoi hanketta ja vastaa urheilijadatan tuottamisesta ja visualisointityökalun määrittelystä.

CSC suunnittelee data-altaan arkkitehtuurin niin, että data voidaan käyttää tutkimus- ja valmennustoimintaa varten visualisointityökalun kautta tietosuoja huomioiden. CSC tuottaa lisäksi synteettistä dataa, jotta demonstrointivaiheessa pystytään testaamaan myös isompia datamääriä ja muissa hankkeissa aloittamaan tekoälyyn pohjautuvien ratkaisujen testaaminen.

KAMK vastaa visualisointityökalun suunnittelusta ja toteutuksesta muiden hankekumppaneiden vaatimusmäärittelyjen mukaisesti. Kehitystoiminnan tavoitteena on luoda käyttäjäystävällinen työkalu, joka mahdollistaa nopean palautteen tarjoamisen urheilijoilla ja valmentajille, ja jota voidaan jatkossa hyödyntämään laajemmin liikunnan ja hyvinvoinnin sovelluskohteissa.

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö
Olli Ohtonen JyU Vuokatti
olli.ohtonen@jyu.fi

Projektipäällikkö
Kyösti Koskela KAMK
kyosti.koskela@kamk.fi

Kehityspäällikkö
Aleksi Kallio CSC
aleksi.kallio@csc.fi

Teema: liikunta ja urheilu

Jaa artikkeli

Muut hankkeet

Hankkeet
HUTTE-hanke vastaa tarpeeseen tuoda uuden sukupolven teknologiaa, kuten tekoälyprosessorit, suurtaajuustutkat ja seuraavan sukupolven konenäkökamerat huippu-urheilun tutkimus- testaus- ja harjoittelutoiminnan hyödynnettäväksi.
Hankkeet
KIMARA-hankkeen tarkoituksena on selvittää mahdolliset ratkaisut vaikeasti tunnistettaville tekstiilijätejakeille sekä määrittää hankkeen toteuttajaorganisaatioiden osaaminen ja kyvykkyys kehittää tarvittavaa teknologiaa yhteistyössä alan yritysten kanssa.
Hankkeet
Suomalaiset viettävät suurimman osan valveillaoloajastaan paikallaan istuen tai makoillen. Paikallaanolo lisääntyy siirryttäessä nuoremmista vanhempiin ikäryhmiin.
Hankkeet
Metsästä energiaksi (MENER) ‑hankkeen tavoitteena on optimoida voimalaitoksissa poltettavien puuperäisten polttoaineiden polttoprosessia. Ongelmaa lähestytään datan, tilastollisten menetelmien ja tekoälyn kautta.
Hankkeet
Vuokatin liikuntamatkailua tukevien palveluinnovaatioiden kehittymistä on mahdollista perustaa urheilun mittaamisen digiloikkaan eli uusiin moderneihin mittausratkaisuihin ja uuteen dataosaamiseen.
Hankkeet
HUDA-hankkeessa kehitetään teknologiaratkaisuja ja menetelmäosaamista jätelogistiikan ja hulevesien kestävään hallintaan.
Hankkeet
CEMIS-HYVIS-hankkeen päätoteuttaja on Oulun ylipiston Mittaustekniikan yksikkö ja mukana osatoteuttajina ovat Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK), Jyväskylän yliopiston Liikuntateknologian yksikkö (JyU Vuokatti) ja CSC.
Hankkeet
UURA-hanke keskittyy Kainuun elinkeinoelämästä tunnistettujen haasteiden ratkaisemiseen yhteiskehittämisen keinoin.
Hankkeet
Vesiosaaminen on tunnistettu yhdeksi Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiseksi vahvuusaloista. AWE - Arctic Water Excellence -hankkeella pyritään vahvistamaan vesialalla toteutettavaa koordinoitua alueellista erikoistumista sekä yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen alueella.