Tutkimus ja palvelut

Tutkimus ja palvelut

CEMIS-verkosto tekee elinkeino­elämä­lähtöistä tutkimusta ja kehittämistä yhteis­rahoitteisilla hankkeilla ja yksittäisinä toimeksiantoina.

CEMISin tutkimus- ja kehitys­toiminnan paino­piste­alueina ovat mittaus­teknologiaan pohjautuvat ratkaisut cleantech-sektorille sekä liikunnan, urheilun, hyvin­voinnin ja terveyden­huollon tarpeisiin.
CEMISin tekee elinkeino­elämä­lähtöistä tutkimusta ja kehittämistä yhteis­rahoitteisilla hankkeilla kansallisten ja kansainvälisten yhteistyö­kumppanien kanssa.
CEMIS tuottaa palveluja asiakkaille yhteisrahoitteisten hankkeiden lisäksi myös yksittäisinä toimeksiantoina ja palvelukokonaisuuksina.
CEMIS-verkoston tutkimusinfrastruktuurit mahdollistavat monipuolisen tutkimuksen ja laitteistojen kehittämisen ja testaamisen.
CEMIS-verkoston jäsenten väitöskirjoja, julkaisuja ja muita aineistoja.