Palvelut

Palvelut

CEMIS tuottaa palveluja asiakkaille yhteisrahoitteisten hankkeiden lisäksi myös yksittäisinä toimeksiantoina ja palvelukokonaisuuksina.

Mittaus­teknologioiden ja laite­prototyyppien kehittäminen

Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksiköllä (MITY) on vahva osaaminen ja kokemus sähkökemiaan, kemiallisiin sensoreihin ja biosensoreihin, optiseen spektroskopiaan sekä kuvantamiseen perustuvien monitorointi- ja mittausratkaisujen kehittämisestä.

MITY:n tarjontaan kuuluvat mm. ympäristömittausten tutkimus, asiantuntijapalvelut optiseen ja kuvantavaan mittaustekniikkaan, mittaus-, ohjaus- ja konenäköjärjestelmien kehitys ja testaus, paperi- ja selluteollisuuden sekä biojalostuksen mittaustekniikka. Yksiköllä on monipuoliset laitteet ja laboratoriot laiteprototyyppien kehittämiseen ja Kajaanissa.

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) tarjoaa mekaniikkasuunnittelun tueksi oppilasprojekteina toteutettavia projektitöitä nykyaikaisilla 3D -suunnitteluohjelmilla ja simulointityökaluilla toteutettuina. KAMK tarjoaa myös 3D -tulostuspalveluita.

Veijo Sutinen
Laboratorioinsinööri

Jari Kähkönen
Osaamisaluejohtaja
Teknologia ja Business – osaamisalueet

Laboratorio­analyysit, uutot ja mittaukset

Oulun yliopiston Mittaistekniikan yksiköllä (MITY) on monipuolinen tutkimusinfrastruktuuri Kajaanissa. Yksikön toiminnan pääkohdealueet ovat ympäristönmittaus ja prosessien hallinta kaivos-, elintarvike- ja metsäteollisuudessa. 

Yksikön palveluihin kuuluvat laboratorioanalyysit- ja mittaukset, soluviljelyt, mikrobitutkimukset, elintarvikkeiden tutkimus ja biomassojen prosessointi sekä  hyvinvointiin liittyvät mittaukset kuten stressi ja ravitsemus. 

MITY tekee monipuolista yhteistyötä yritysten kanssa myös kosmetiikka-, luonnontuote- ja elintarvikealoilla. Näille aloille MITY tarjoaa analyysipalveluita sekä uutto- ja prosessointimenetelmiä ja vaikuttavuuteen liittyviä palveluita.

Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) kivi- ja kaivannaisalan laboratorioympäristö tarjoaa mahdollisuuden mm. kaivos- ja prosessiteollisuuden materiaalitutkimukseen sekä sivuvirtojen hyödyntämistä helpottavaan materiaalien luokitteluun.

KAMKissa on myös liikuteltava kivi- ja kaivannaisalan laboratorioympäristö. Laboratorio on monipuolinen kokonaisuus, jota yritykset voivat hyödyntää materiaalien luokitteluun ja materiaalitutkimukseen, laadunvalvontaan, prosessien kehittämiseen ja tuotekehitykseen.

Pekka Kilpeläinen
Tutkimuspäällikkö, terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus

Jari Kähkönen
Osaamisaluejohtaja
Teknologia ja Business – osaamisalueet

Jarkko Räty
Tutkimuspäällikkö, cleantech-tutkimus

Mittaus- ja testaus­palvelut liikuntaan, urheiluun ja hyvin­vointiin

Jyväskylän yliopiston Vuokatin yksikön (JyU-Vuokatti) laboratoriot tarjoavat mittausolosuhteet niin huippu-urheiluun kuin hyvinvointiinkin liittyvän tutkimuksen tekemiseen.

Liikuntateknologian yksikön laboratorioissa voidaan mitata teknologisia ratkaisuja sekä biomekaanisia ja fysiologisia voima- ja kestävyysominaisuuksia. 

Vesa Linnamo
Professori, liikuntateknologian yksikön johtaja

Ritva Mikkonen
Yliopistonlehtori, varajohtaja

Metrologian palvelut ja koulutukset

VTT:n yksikkö Kajaanissa kuuluu VTT MIKESiin, joka toimii Suomen kansallisena metrologialaitoksena (NMI, National Metrology Institute). VTT MIKES on vastuussa kansainvälisen SI-mittayksikköjärjestelmän toteutuksesta Suomessa sekä kansallisen mittanormaalijärjestelmän kehityksestä, ylläpidosta ja valvonnasta.

VTT tarjoaa Kajaanissa seuraavat palvelut:

  • Kansallisen metrologialaitoksen kalibrointipalvelut voimalle, vääntömomentille, massoille (20 kg – 2000 kg) ja nestevirtauksille
  • Tutkimus- ja kehityspalvelut edellä mainittuihin mittanormaaleihin liittyen
  • Mittaus- ja testauslaitteiden luotettavuuden ja tarkkuuden kehittäminen
  • Kalibrointi-, asiantuntija- ja koulutuspalvelut metrologiassa

Richard Högström
Tutkimustiimin päällikkö

Visualisoinnit ja pelien hyöty­sovellukset

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) tarjoaa palveluita simulaattoreiden, terveyspelien, virtuaalisten ympäristöjen sekä opetuspelien kehittämiseen Erilaisten mittalaitteiden ja sensorien liittäminen pelimaailmaan mahdollistaa uudentyyppisten peliympäristöjen luomisen.

KAMK auttaa teollisuuden toimijoita hyödyntämään ympäristöstä, laitteistoista ja prosesseista kerättyä dataa visualisoimalla sen helposti tarkasteltavaan muotoon, mikä auttaa yritysten päätöksentekoa. Virtuaalitodellisuuden avulla esim. turvallisuusasioihin perehdyttäminen sujuu tehokkaasti.

KAMK tuottaa myös exergaming – ratkaisuja, joissa yhdistetään peliteknologiaa liikuntaan ja jossa tavoitteena on motoristen taitojen ja fyysisten ominaisuuksien kehittäminen.

Kyösti Koskela
Projektipäällikkö
Pelien hyötysovellukset ja VR/AR-teknologiat

Palvelut suurteho­laskennan hyödyntämiseen

CSC tarjoaa palveluita suurteholaskennan hyödyntämiseen mm. tuotekehityksessä. Palveluvalikoimaan kuuluvat laskentakapasiteetin hyödyntämisen lisäksi koulutus ja asiantuntijatuki.

CSC tarjoaa tutkimusorganisaatioille monipuolisia tieteellisen laskennan, datan hallinnan ja analysoinnin sekä tutkimushallinnon ratkaisuja ja koulutuksia.

Data­pohjaisten innovaatioiden ja liike­toiminnan kehittäminen

Moderni data-analytiikka tarjoaa yrityksille uusia liiketoiminta-avauksia ja kilpailuetua nykyiseen liiketoimintaan. Kajaanissa sijaitsevalla LUMI-supertietokoneella saadaan lisätehoa valtavien tietomassojen hyödyntämiseen entistä nopeammin ja tehokkaammin.

Aika-ekosysteemi tukee yrityksiä liiketoiminnan tehostamisessa datan avulla ja datapohjaisten innovaatioiden kehittämisessä. AIKA-ekosysteemi tarjoaa osaamista, yhteistyökumppaneita, koulutusta ja suurteholaskennan ympäristöjä.

AIKA-ekosysteemin kumppanit kattavat datapohjaisen arvoketjun vaiheet -datan keruun, integroinnin ja valmistelun, data-analyysin ja tekoälyn hyödyntämisen, visualisoinnin ja tulosten hyödyntäminen liiketoiminnassa. 

AIKA tarjoaa yrityksille maksuttoman lähtötilanne- ja kypsyystasoarvioinnin datan käytössä.

Jyrki Savolainen
Application Specialist / CSC
Apulaisprofessori / LUT-yliopisto

Anas Al Natsheh
Yliopettaja, Teknologia-osaamisalue
Tekoäly ja kyberturvallisuus liiketoiminnan tukemisessa

Laitteiden ja elektroniikan testaus­palvelut

Kajaanin ammattikorkeakoulun testauslaboratorio tarjoaa yrityksille niin yksittäisiä testejä kuin kokonaisvaltaista testaus- ja tuotekehityspalvelua. Testauslaboratorion palvelutarjonta kattaa sekä yksikkö- että laitetasoisen testauksen.

EMC-laboratoriossa on kattavat testausvalmiudet emissio- ja sietotestaukseen. Olosuhdetestauksessa selvitetään tuotteen luotettavuutta ja soveltuvuutta erilaisissa käyttöolosuhteissa. Testaus voidaan suorittaa lämpötilan, kosteuden tai molempien suhteen. Mekaanisia rasitus- ja tärinätestauksia varten KAMKissa on käytettävissä kuuden vapausasteen liikelaitteisto ja tärinätestauslaitteisto.

Jari Kähkönen
Osaamisaluejohtaja
Teknologia ja Business – osaamisalueet

Tuotanto­tekniikan palvelut

Kajaanin ammattikorkeakoulun tuotantotekniikan laboratorio tarjoaa asiakkailleen tutkimuspalveluja sekä kehitysyhteistyötä, joiden avulla yritykset voivat kehittää tuotantotekniikkaa, vikadiagnostiikkaa ja laaduntarkkailua.

Tuotantotekniikan laboratorio toteuttaa toimialakohtaisia selvityksiä ja antaa asiakasyrityksille apua kehittämissuuntien valinnassa. Tuotantotekniikan laboratorion palvelut sisältävät tuotannon automatisoinnin (FMS), tuotannon virtuaalimallinnuksen (Quest), robottien ohjelmoinnin ja robottisimulaatiot.