Biotalous

Tutkimusalueet
Tutkimusalueet

Biotalous

Biotalous-sektorilla CEMIS-verkosto toimii raaka-aineiden ja sivuvirtojen käytön tehostamisen, teollisten prosessien optimoinnin sekä ruoantuotannon edistämisen parissa.

Teollisuuden ympäristövaikutusten hallintaa varmistetaan prosessimittausten, prosessilaitteiden kunnonvalvonnan ja prosessin ympäristövaikutusten monitoroinnin avulla. Biotalouden sektori on laaja ja mittausteknologiaa hyödynnetään niin sellun tuotannon prosessin parantamisessa, puurakentamisen edistämisessä kuin puupohjaisen energiantuotannonkin optimoinnissakin.

Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö (MITY) kehittää uutta mittausteknologiaa ja kemian analytiikkaa biotalouteen liittyvään teollisuuteen ja tuotekehitykseen. MITY:n vahvuutena biotalouden ratkaisuissa ovat analytiikkaosaaminen, laitekehitys, prototyyppien rakentaminen ja laitteistojen testaaminen sekä laboratoriossa että kentällä. 

VTT MIKES kehittää menetelmiä mm. nestevirtauksen mittaukseen teollisuuden ja kuntien  vesienhallintaan  ja tekee mittausepävarmuuden arviointia.

Tutkimuspäällikkö Jarkko Räty: MITY kehittää menetelmää sellun viskositeetin mittaukseen ja meillä on myös pitkälle viety ratkaisu ylikriittisen hiilidioksidin hyödyntämiseen uuttoprosesseissa.

Tutkimuspäällikkö Pekka Kilpeläinen: Luonnontuotealalla vahvuutenamme ovat luonnon arvoaineiden analytiikka ja alan tuotekehityksen tukeminen. Tutkimme myös rakennettua ympäristöä tuottamalla ratkaisuja IoT -teknologioiden hyödyntämiseen mm. puurakennusten olosuhteiden monipuoliseen seurantaan.

Ratkaisuja mittaamisesta visualisointeihin saakka

Mittaustiedon hallinnassa Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) osaaminen kattaa koko ketjun mittaamisesta tiedon esittämiseen. KAMK tuottaa ratkaisuja antureiden ja mittalaitteiden soveltamiseen, laitesuunnitteluun ja -kehityksen, tiedonsiirtoon ja tiedonkäsittelyyn, pilvipalveluiden hyödyntämiseen sekä käyttöliittymien suunnitteluun ja toteutukseen. Laitesuunnittelussa KAMK tarjoaa asiantuntemusta elektroniikkasuunnitteluun, laiteläheiseen ohjelmointiin ja tietoliikenneratkaisuihin.

Hyötypelejä ja VR/AR-ratkaisuja hyödynnetään mm. perehdyttämisessä, tiedottamisessa, teollisten ympäristöjen visualisoinneissa tai toiminnan kehittämisessä. KAMKin noin kymmenhenkinen Clever SE -asiantuntijatiimi on erikoistunut virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden ratkaisujen kehittämiseen.

DATAsta hyötyä prosessien optimointiin ja kunnossapitoon

CEMIS kehittää data-analyysiin ja tekoälyyn pohjautuvia menetelmiä  teollisten prosessien optimointiin ja kunnossapidon tueksi. CEMIS tarjoaa osaamistaan reaaliaikaisten prosessi- ja ympäristömittausten datan käsittelyssä ja data-analytiikassa.

Sekä CSC:ssä että KAMK:ssa on vahvaa osaamista tiedonhallinnassa, data-analytiikassa, koneoppimisessa, datan visualisoinnissa ja reaaliaikaisessa mittausdatan hallinnassa. 

Kajaanissa CSC:n konesalissa olevan LUMI Euro HPC -supertietokoneen myötä suurteholaskennan hyödyntämisen mahdollisuudet ovat lisääntyneet myös teollisuuden liittyvissä laskentakapasiteettia vaativissa mallinnus-, simulointi- ja analyysitehtävissä.

Yliopettaja Petri Koponen: KAMK tekee yhdessä yhteistyökumppanien kanssa mittauksiin ja tekoälyyn pohjautuvia malleja ja ennusteita mm. puupohjaisen energiantuotannon optimointiin. 

Virtuaali- ja lisätyn todellisuuden ratkaisuilla (VR/AR) mallinnetaan mm. teollisia ympäristöjä. 

Muut tutkimusalueet

Teollisuuden ympäristövaikutusten hallintaa varmistetaan prosessimittausten, prosessilaitteiden kunnonvalvonnan ja prosessin ympäristövaikutusten monitoroinnin avulla.
CEMIS:n tavoitteena on tuottaa ratkaisuja, jotka vahvistavat elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden kyvykkyyttä kohdata muuttuvia ympäristö- ja markkinatekijöitä.
Urheilun ja liikunnan ratkaisuissa CEMISin vahvuutena on teknologiaosaaminen, joka yhdistetään biomekaniikan ja fysiologian tutkimiseen.
Mittausratkaisujen, data-analytiikan ja tekoälyn hyödyntämisen keinoin on mahdollista tuottaa uudentyyppisiä palveluita, joilla edistetään ihmisten terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänlaatua.