Terveys ja hyvinvointi

Tutkimusalueet
Tutkimusalueet

Terveys ja hyvinvointi

Mittausratkaisujen, data-analytiikan ja tekoälyn hyödyntämisen keinoin on mahdollista tuottaa uudentyyppisiä palveluita, joilla edistetään ihmisten terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänlaatua.

Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö (MITY) kehittää biosensoreita terveyden ja erilaisten fysiologisen tilojen merkkiaineiden mittauksiin. Biosensorimittauksien sovellutukset ovat etä- ja kotiterveydenhoidossa, vieridiagnostiikassa ja itsemittaamisessa.

Mittaustuloksia voidaan käyttää diagnostiikassa, terveyttä ennustavissa ratkaisuissa sekä moni- ja pitkäaikaissairauksien hoidossa ja seurannassa. Terveyden mittaaminen voidaan yhdistää myös ympäristön mittaamiseen ja todentaa siten asuin- tai työtilojen vaikutuksia hyvinvointiin ja tilojen turvallisuutta.

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) tarjoaa aihealueen käyttöön tekoälyn ja data-analytiikan osaamisen. Terveydenhoitoalan oppilaiden ja henkilökunnan osaaminen tukee erilaisten pilotointien ja kokeilujen järjestämistä terveyden- tai vanhusten hoidossa.

Jyväskylän yliopiston huippu-urheilun parissa hankittu mittausteknologian ja datan käsittelyn sekä hyödyntämisen osaaminen on sovellettavissa myös terveyden ja hyvinvoinnin ratkaisuihin erityisesti ennaltaehkäisevän terveydenhuollon alueella.

Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikössä on monipuoliset laitteet laboratorioanalytiikan tekemiseen.

Ihmisen terveyden ylläpitäminen ja sairauksien hoitaminen tulevaisuudessa tulee olemaan yksilöllistä perustuen geneettiseen informaatioon ja kaikkeen mitattuun ja tallennettuun tietoon – ihmisen nykytilannetta kuvaavaan useaan erilaiseen digitaaliseen suureeseen.

VISUALISOINTIRATKAISUT

KAMKin osaamisen yhtenä vahvuutena ovat 3D- ja VR/AR-pohjaiset simulointi- ja visualisointiratkaisut. Ratkaisuja voi hyödyntää terveyden ja hyvinvoinnin ratkaisuihin mm. opetukseen ja elintapamuutosten  vaikutusten simulointiin. 

Pelikoulutuksen ja -kehityksen kautta KAMKissa on osaamista urheilu- ja hyvinvointisektorin uusiin esports- ja exergaming- aloihin.

dataosaaminen

CSC:llä on vahva osaaminen sensitiivisen datan hallinnassa, mikä on ensiarvoisen tärkeää, kun käsitellään ihmisiin liittyvää mittausdataa. CSC:n osaamista data-analytiikassa, koneoppimisessa, datan visualisoinnissa ja anonymisoinnissa, synteettisen datan hyödyntämisessä sekä reaaliaikaisen mittausdatan hallinnassa.

Kajaanissa sijaitsevan LUMI Euro HPC -supertietokoneen myötä suurteholaskennan hyödyntämisen mahdollisuudet ovat lisääntyneet urheilu-, liikunta-, hyvinvointi- ja terveysdataan liittyvissä vaativissa analysointitehtävissä.

Muut tutkimusalueet

Biotalous-sektorilla CEMIS-verkosto toimii raaka-aineiden ja sivuvirtojen käytön tehostamisen, teollisten prosessien optimoinnin sekä ruoantuotannon edistämisen parissa.
Teollisuuden ympäristövaikutusten hallintaa varmistetaan prosessimittausten, prosessilaitteiden kunnonvalvonnan ja prosessin ympäristövaikutusten monitoroinnin avulla.
CEMIS:n tavoitteena on tuottaa ratkaisuja, jotka vahvistavat elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden kyvykkyyttä kohdata muuttuvia ympäristö- ja markkinatekijöitä.
Urheilun ja liikunnan ratkaisuissa CEMISin vahvuutena on teknologiaosaaminen, joka yhdistetään biomekaniikan ja fysiologian tutkimiseen.