Urheilu ja liikunta

Tutkimusalueet
Tutkimusalueet

Urheilu ja liikunta

CEMIS kehittää testausympäristöjä ja mittausjärjestelmiä, joita voi hyödyntää esimerkiksi huippu-urheilijoiden valmennukseen ja testaamiseen, nuorten liikkumisen aktivoimiseen tai ikääntymisen vaikutusten tutkimiseen. CEMISin yhtenä vahvuutena on teknologiaosaaminen, joka yhdistetään valmennus- ja testausopin, biomekaniikan ja fysiologian tutkimukseen. 

Jyväskylän yliopiston Vuokatin Liikuntateknologian yksikkö (JyU-Vuokatti) on erikoistunut monitieteelliseen ja soveltavaan liikuntabiologian tutkimukseen. Yksikössä on vahva osaaminen  mittausdatan analysointiin ja hyödyntämiseen mm. valmennuksen tueksi. JYU-Vuokatti noudattaa soveltavassa tutkimuksessaan sekä kehitystoiminnassaan vahvaa from science to practice -periaatetta, ja kehitystyön tulokset pyritään saamaan osaksi käytännön sovelluksia mahdollisimman nopealla aikataululla ja sidosryhmien tarpeita kuunnellen. JYU-Vuokatti omaa vankan kansallisen ja kansainvälisen tutkimus- ja kehitysverkoston. Yksikkö on myös mukana valtakunnallisessa urheilun datastrategiatyössä.

Yksikön laboratoriotilat sijaitsevat Sotkamossa Vuokatin hiihto- ja  urheilukeskuksen ytimessä teknologiakylä Snowpoliksessa, jossa on monipuolinen tutkimusinfrastruktuuri fysiologisiin ja biomekaanisiin mittauksiin sekä testaus- ja tutkimuslaboratoriot hiihtoon ja ammuntaan. Vuokatin ympäristö tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet urheiluun ja liikuntaan liittyvälle TKI-toiminnalle etenkin talviurheiluun – vuosien varrella on kehitetty testausolosuhteita myös hiihdon välinetestaukseen sekä ampumahiihtoon. Testaus- ja tutkimusympäristö  mäkihyppyreihin ja hiihtotunneliin on syntynyt yhteistyössä Vuokatin urheiluopiston kanssa.

JYU-Vuokatti kouluttaa lisäksi liikuntateknologian maistereita ja tohtoreita. Koulutustoiminnan yhteyteen on muodostunut myös etenkin urheilijoille räätälöity kaksoisura-koulutus, joka mahdollistaa opiskelun ja huippu-urheilun yhteensovittamisen.

Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) kehitystoiminnan yhtenä kärkenä on liikunta- ja matkailudatan hyödyntäminen liiketoiminnassa ja tiedolla johtamisen kehittäminen. Näihin teemoihin on tarjolla myös koulutuksia muun liikunta-alan koulutuksen lisäksi. 

JYU-Vuokatin johtaja, professori Vesa Linnamo: Kehitämme liikuntaan ja etenkin talviurheiluun liittyviä mittaus- ja analysointimenetelmiä. Olemme mukana valtakunnallisessa urheilun datastrategiatyössä, jossa tavoitteena on datan kerääminen eri lähteistä samaan tietoaltaaseen ja sen hyödyntäminen tutkimus- ja valmennustyössä.

Yliopistotutkija Jarmo Piirainen: Tutkimme motorista kontrollia ja neurofysiologian toiminnan muutoksia sekä niiden vaikutuksia suorituskykyyn. Lisäksi on kehitetty dynaamisen tasapainon mittausteknologiaa osana motorisen kontrollin tutkimusta.

Monipuolisia mittauksia ja suorituspaikkojen mallinnusta

VTT MIKESin Kajaanin yksikön osaamista urheilun ja liikunnan mittaus- ja testausratkaisuihin ovat etenkin mittausjärjestelyt ihmisen tuottaman voiman mittaukseen. Kokonaisuuteen kuuluvat anturiratkaisut ja mittaustulosten epävarmuuden määritys.

Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö (MITY) tukee liikunnan ja urheilun tutkimusta ja palveluita kehittämällä urheilijoiden käyttöön soveltuvia terveyden tilan avaintekijöiden toistuvan ja jatkuvan seuraamisen mahdollistavia mittauksia.

KAMKin vahvuutena ovat 3D- ja VR/AR-pohjaiset simulointi- ja visualisointiratkaisut. Osaamista hyödynnetään mm. urheilutapahtumien mallinnuksessa ja simuloitujen kisareittien hyödyntämisessä valmennuksessa. KAMKin pelikoulutuksen ja -kehityksen kautta KAMKissa on osaamista urheilu- ja hyvinvointisektorin uusiin esports- ja exergaming- aloihin.

OSAAMISTA SENSITIIVISEN DATAN HALLINTAAN

Mittaustiedon hallinnassa KAMKin osaaminen kattaa koko ketjun mittausratkaisuista, tiedonhallintaan, -käsittelyyn, analyysiin ja tiedon esittämiseen hyödyntämistä varten. Laitesuunnittelussa KAMK tarjoaa asiantuntemusta elektroniikkasuunnitteluun, laiteläheiseen ohjelmointiin ja tietoliikenneratkaisuihin. 

CSC:llä on vahva osaaminen tiedonhallinnassa, data-analytiikassa, koneoppimisessa, datan visualisoinnissa ja anonymisoinnissa, synteettisen datan hyödyntämisissä sekä reaaliaikaisen mittausdatan hallinnassa. Sensitiivisen datan hallinnan osaaminen on ensiarvoisen tärkeää, kun käsitellään ihmisiin liittyvää mittausdataa.

Kajaanissa olevan LUMI Euro HPC -supertietokoneen myötä suurteholaskennan hyödyntämisen mahdollisuudet ovat lisääntyneet urheilu-, liikunta-, hyvinvointi- ja terveysdataan liittyvissä vaativissa analysointitehtävissä.

JYU-Vuokatin varajohtaja, yliopiston­lehtori Ritva Mikkonen: Tutkimme miten naisliikkujan/-urheilijan fysiologiset tekijät (esim. kuukautis­kierto, hormonaalinen ehkäisy, kuukautis­häiriöt) vaikuttavat suoritus­kykyyn, terveyteen, harjoittelu­vasteisiin ja -adaptaatioihin. Olemme mukana kansain­välisissä tutkimus­verkostoissa ja työryhmissä, jossa tavoitteena on tutkia, edistää ja optimoida naisten terveyttä, hyvin­vointia ja suorituskykyä.

Kajaanin ammattikorkeakoulun VR/AR-teknologialla  toteuttama hiihtoladun  visualisointi. Visualisoinnit voidaan liittää osaksi hiihtomattoratkaisuja. 

Muut tutkimusalueet

Biotalous-sektorilla CEMIS-verkosto toimii raaka-aineiden ja sivuvirtojen käytön tehostamisen, teollisten prosessien optimoinnin sekä ruoantuotannon edistämisen parissa.
Teollisuuden ympäristövaikutusten hallintaa varmistetaan prosessimittausten, prosessilaitteiden kunnonvalvonnan ja prosessin ympäristövaikutusten monitoroinnin avulla.
CEMIS:n tavoitteena on tuottaa ratkaisuja, jotka vahvistavat elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden kyvykkyyttä kohdata muuttuvia ympäristö- ja markkinatekijöitä.
Mittausratkaisujen, data-analytiikan ja tekoälyn hyödyntämisen keinoin on mahdollista tuottaa uudentyyppisiä palveluita, joilla edistetään ihmisten terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänlaatua.