Urheilun Data ja Digitalisaatio (UDDA)

Hankkeen kesto: 4.1.2023 - 31.7.2025
Hankkeen kesto: 4.1.2023 - 31.7.2025

Urheilun Data ja Digitalisaatio (UDDA)

Vuokatin liikuntamatkailua tukevien palveluinnovaatioiden kehittymistä on mahdollista perustaa urheilun mittaamisen digiloikkaan eli uusiin moderneihin mittausratkaisuihin ja uuteen dataosaamiseen.

Urheilun data ja digitalisaatio-hankkeeseen valitut teemat tukevat Kainuun alueellisia tavoitteita mittaustekniikan kehittämisen ja mittausluotettavuuden varmistamisen kautta. Ne mahdollistavat vaativan data-analytiikan ja tekoälyyn pohjautuvien uusien sovellusten kehittämisen tulevaisuudessa.

Hanke koostuu seuraavista osa-alueista: urheilun langattomat testausteknologiat ja mittausluotettavuus, urheiludataosaamisen lisääminen, Vuokatin liikuntamatkailua tukevat palvelut ja niiden kehitystyö sekä kansallisen ja kansainvälisen TKI-yhteistyön lisääminen, yritysyhteistyö, tiedottaminen ja julkaiseminen.

Kokonaisuutena hanke toteutetaan CEMIS-toimijoiden ja Vuokatin hiihtokeskittymän yhteistyönä. Se mahdollistaa yhteistyömahdollisuudet liikuntateknologian alan sekä urheilun ja liikunnan datastrategian ja muiden kansallisten toimijoiden kanssa.

Hankkeessa ovat mukana kaikki CEMIS-verkoston jäsenet. Jyväskylän yliopiston Vuokatin Liikuntateknologian yksikkö (JyU Vuokatti) toimii päähankkeen toteuttajana ja hankkeen koordinaattorina. JyU Vuokatti, VTT Mikes ja KAMK toteuttavat sensoriteknologiaan perustuvia mittausratkaisuja mm. urheilijan voimantuoton mittaamiseen ja datan hyödyntämiseksi valmennuskäyttöön. Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö (MITY) kehittää stressihormoni kortisolin mittausta ja pystyttää ravinteiden imeytymistä kuvaavia laboratoriomalleja. CSC vastaa urheilun data-altaaseen liittyvän tiedonhallinnan ja arkkitehtuurin suunnittelusta ja toteutuksesta.

Lisätietoja

projektipäällikkö
Antti Leppävuori JyU Vuokatti
antti.p.leppavuori@jyu.fi

projektipäällikkö
Pauli Mikkonen KAMK
pauli.mikkonen@kamk.fi

tutkimuspäällikkö
Pekka Kilpeläinen Oulun yliopisto MITY
pekka.t.kilpelainen@oulu.fi

tutkija
Timo Kananen VTT MIKES
timo.kananen@vtt.fi

asiakaspäällikkö
Morthen Mathisen CSC
morthen.mathisen@csc.fi

Teema: liikunta ja urheilu

Jaa artikkeli

Muut hankkeet

Hankkeet
HUTTE-hanke vastaa tarpeeseen tuoda uuden sukupolven teknologiaa, kuten tekoälyprosessorit, suurtaajuustutkat ja seuraavan sukupolven konenäkökamerat huippu-urheilun tutkimus- testaus- ja harjoittelutoiminnan hyödynnettäväksi.
Hankkeet
KIMARA-hankkeen tarkoituksena on selvittää mahdolliset ratkaisut vaikeasti tunnistettaville tekstiilijätejakeille sekä määrittää hankkeen toteuttajaorganisaatioiden osaaminen ja kyvykkyys kehittää tarvittavaa teknologiaa yhteistyössä alan yritysten kanssa.
Hankkeet
Suomalaiset viettävät suurimman osan valveillaoloajastaan paikallaan istuen tai makoillen. Paikallaanolo lisääntyy siirryttäessä nuoremmista vanhempiin ikäryhmiin.
Hankkeet
Metsästä energiaksi (MENER) ‑hankkeen tavoitteena on optimoida voimalaitoksissa poltettavien puuperäisten polttoaineiden polttoprosessia. Ongelmaa lähestytään datan, tilastollisten menetelmien ja tekoälyn kautta.
Hankkeet
HUDA-hankkeessa kehitetään teknologiaratkaisuja ja menetelmäosaamista jätelogistiikan ja hulevesien kestävään hallintaan.
Hankkeet
CEMIS-HYVIS-hankkeen päätoteuttaja on Oulun ylipiston Mittaustekniikan yksikkö ja mukana osatoteuttajina ovat Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK), Jyväskylän yliopiston Liikuntateknologian yksikkö (JyU Vuokatti) ja CSC.
Hankkeet
UURA-hanke keskittyy Kainuun elinkeinoelämästä tunnistettujen haasteiden ratkaisemiseen yhteiskehittämisen keinoin.
Hankkeet
Vesiosaaminen on tunnistettu yhdeksi Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiseksi vahvuusaloista. AWE - Arctic Water Excellence -hankkeella pyritään vahvistamaan vesialalla toteutettavaa koordinoitua alueellista erikoistumista sekä yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen alueella.
Hankkeet
KUHA 2 -hankkeessa toteutetaan urheilijan ja synteettisen datan tallentaminen useista lähteistä yhteiseen data-altaaseen huomioiden tietosuojaan ja tutkimuseettisiin asioihin liittyvät vaatimukset.