Yhdessä enemmän – monipuolisuus vahvuutena

Blogit
CEMIS-verkoston henkilöstöä vierailulla CSC:n datakeskuksessa Kajaanissa tutustumassa LUMI-supertietokoneeseen.
Blogit

Yhdessä enemmän – monipuolisuus vahvuutena

CEMIS- tutkimus- ja koulutuskeskus on viiden soveltavaa, elinkeinoelämälähtöistä tutkimusta tekevän toimijan muodostama verkostomaisesti toimiva, mutta tiivis organisaatio. CEMIS on perustettu jo vuonna 2010 vahvistamaan Kajaanin seudun mittausteknologian tutkimusta ja kehittämistä sekä koulutusta yhdistämällä alueen toimijat yhteisen sateenvarjon alle. Kokonaisuudessaan mittausteknologian kehittämisen historia Kajaanissa yltää jo yli 50 vuoden taakse.

Olemme kainuulainen toimija, fyysiset toimipisteemme ovat Kajaanissa ja Sotkamon Vuokatissa. Teemme ratkaisuja biotalouteen, kaivannaisteollisuuteen, kiertotalouteen, liikuntaan ja urheiluun sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Teemat ovat keskeisiä kansallisten ja globaalien haasteiden ratkaisussa kohti digitaalista ja vihreää siirtymää.

CEMIS-toimijoiden osaamisalat vaihtelevat, mikä on yksi vahvuuksistamme. Voimme toteuttaa ratkaisuja, jotka kattavat mittausteknologian tutkimuksen, mittauslaitteistojen kehittämisen, sensoriteknologian hyödyntämisen ja mittausten luotettavuuden arvioinnin sekä tiedonhallinnan tarvitsemat ratkaisut ja kyberturvallisuuden huomioimisen. Mahdollistamme tiedon hyödyntämisen päätöksenteossa, myös sensitiivisen datan käsittelyn osalta, ja hyödynnämme VR/AR-teknologioita, data-analyysin ja koneoppimisen menetelmiä sekä tarvittaessa suurteholaskentaa ja järjestämme koulutuksia.

Kainuun aluekehittäminen, maakunnan älykkään erikoistumisen strategiasta nousevat tavoitteet ja elinkeinoelämän TKI-panostusten tukeminen tuovat toiminnallemme perustan, josta ponnistetaan sekä kansalliseen että kansainväliseen yhteistyöhön. Kajaanin seutu eli Kajaani ja Sotkamo yhteenliittymänä on yksi kuudestatoista Innokaupungista, joka on tehnyt innovaatioekosysteemisopimuksen valtion kanssa vuosille 2021-2027. Kajaanin seudulla sopimuksen teemat keskittyvät datakeskuksiin ja älykkäisiin mittauksiin, joihin liittyvissä tavoitteissa CEMIS on keskeinen toteuttaja.

Verkostomaisessa toiminnassa yhteisten tavoitteiden löytäminen, yhteistyön mahdollisuuksien rakentamien ja mukana olevien organisaatioiden erilaisuuden hyödyntäminen on keskeistä onnistumisen kannalta. Monipuolisten osaajien verkostossa tutkimuskumppani löytyy läheltä ja verkosto tuo mahdollisuuden toimia yhdessä tutkimus- ja kehittämiskumppanina muille.

Artikkelin kirjoittaja

Niina Ahtonen

Kirjoittaja toimii CEMIS-tutkimus- ja koulutuskeskuksen johtajana.

Jaa artikkeli

Tuoreimmat ajankohtaiset

Hankkeet
KIMARA-hankkeen tarkoituksena on selvittää mahdolliset ratkaisut vaikeasti tunnistettaville tekstiilijätejakeille sekä määrittää hankkeen toteuttajaorganisaatioiden osaaminen ja kyvykkyys kehittää tarvittavaa teknologiaa yhteistyössä alan yritysten kanssa.
Blogit
Kajaanin kaupunkiseutu eli Kajaani ja Sotkamo kuuluu kuudentoista suomalaisen Innokaupungin joukkoon.
Hankkeet
Suomalaiset viettävät suurimman osan valveillaoloajastaan paikallaan istuen tai makoillen. Paikallaanolo lisääntyy siirryttäessä nuoremmista vanhempiin ikäryhmiin.
Hankkeet
Metsästä energiaksi (MENER) ‑hankkeen tavoitteena on optimoida voimalaitoksissa poltettavien puuperäisten polttoaineiden polttoprosessia. Ongelmaa lähestytään datan, tilastollisten menetelmien ja tekoälyn kautta.
Hankkeet
Vuokatin liikuntamatkailua tukevien palveluinnovaatioiden kehittymistä on mahdollista perustaa urheilun mittaamisen digiloikkaan eli uusiin moderneihin mittausratkaisuihin ja uuteen dataosaamiseen.
Hankkeet
HUDA-hankkeessa kehitetään teknologiaratkaisuja ja menetelmäosaamista jätelogistiikan ja hulevesien kestävään hallintaan.