Menestyksesi on mittamme

CEMIS (Centre for Measurement and Information Systems) on Oulun ja Jyväskylän yliopistojen, Kajaanin ammattikorkeakoulun, VTT:n yhteinen mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut sopimuspohjainen tutkimus- ja koulutuskeskus.

Keskitymme valtakunnallisesti tärkeiden sovellusalojen, kehittyvän biotalouden kuten kaivannaisteollisuuden, liikunta- ja hyvinvointialan sekä peli- ja simulaattoriteknologian mittaus- ja tietojärjestelmäosaamisen kehittämiseen.

CEMISissä työskentelee yli 100 mittaus- ja tietojärjestelmien asiantuntijaa. Keskuksen  vuosirahoitus on noin 10 milj. € vuodessa. 

Visiomme on olla vuoteen 2020 mennessä kansainvälinen, haluttu yhteistyökumppani uuden mittaus- ja tietojärjestelmäteknoloigaosaamisen kehittämisessä.