Menestyksesi on mittamme

CEMIS (Centre for Measurement and Information Systems) on Oulun ja Jyväskylän yliopistojen, Kajaanin ammattikorkeakoulun, Mittatekniikan keskus MIKES:in ja VTT:n yhteinen mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut sopimuspohjainen tutkimus- ja koulutuskeskus.

Keskitymme valtakunnallisesti tärkeiden sovellusalojen, kuten kaivannaisteollisuuden, uusiutuvan kemiallisen ja mekaanisen metsäteollisuuden, ajoneuvojen tietojärjestelmien, liikunta- ja hyvinvointialan sekä peli- ja simulaatioteknologian mittaus- ja tietojärjestelmäosaamisen kehittämiseen.

CEMISissä työskentelee noin 110 mittaus- ja tietojärjestelmien asiantuntijaa. Keskuksen  vuosirahoitus on noin 10 milj. € vuodessa. 

Visiomme on olla vuoteen 2015 mennessä Suomen johtava mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut tutkimus- ja koulutuskeskus. Tavoitteeseen sitoutuneiden toimijoiden yhteistyöllä synnytämme alan huippuosaajia, uutta teknologiaa ja uutta liiketoimintaa tarjoamalla tutkimus- ja kehityspalveluita sekä korkeatason koulutusta innovatiivisessa ja kansainvälisessä ympäristössä.