FI EN

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalvelut

CEMIS toteuttaa tutkimus-, kehitys ja innovaatiopalveluita (TKI) yhdessä tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. Toteuttamiskeinona käytetään pääsääntöisesti yhteisrahoitteisia hankkeita. Lisäksi palveluita tarjotaan yrityskohtaisina toimeksiantoina, teknologia- ja markkinaselvityksinä sekä opinnäytetöinä. CEMISissä on jatkuvasti käynnissä noin 30  RDI-hanketta.

Lisätietoa CEMISin palveluista ja osaamisesta eri teknologia- ja toimialoilla saat esitteistä alla olevista linkeistä. Esitteet ovat englanniksi.

Back to the Service page